სამხედრო ისტორია, ლექცია 11, ახალი დრო. სტრატეგია , გიორგი ანჩაბაძე Ilia State University HUN-HIST-EL-133

Description:

სამხედრო ისტორია, ლექცია 11, ახალი დრო. სტრატეგია , ნაწილი 1, გიორგი ანჩაბაძე Ilia State University HUN-HIST-EL-133

სამხედრო ისტორია, ლექცია 10, ახალი დრო. სტრატეგია , ნაწილი 2, გიორგი ანჩაბაძე Ilia State University HUN-HIST-EL-133

სამხედრო ისტორია, ლექცია 10, ახალი დრო. ტაქტიკა , ნაწილი 3, გიორგი ანჩაბაძე Ilia State University HUN-HIST-EL-133

Be Sociable, Share!

Post a Comment