მონაცემთა ბაზები და მათი მართვის სისტემები 2.DBMS2.მონაცემთა მთლიანობის მართვა #1. NULL და CHECK შეზღუდვები. პავლე მიდოდაშვილი. Ilia State University.

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment