ისტორიული აზრის განვითარების ეტაპები. ლექცია 14; დავით მალაზონია. Ilia State University. HUM-HIST-EL-130

Description:

ისტორიული აზრის განვითარების ეტაპები. ლექცია 14; ნაწილი 1. დავით მალაზონია. Ilia State University. HUM-HIST-EL-130

ისტორიული აზრის განვითარების ეტაპები. ლექცია 14; ნაწილი 2. დავით მალაზონია. Ilia State University. HUM-HIST-EL-130

ისტორიული აზრის განვითარების ეტაპები. ლექცია 14; ნაწილი 3. დავით მალაზონია. Ilia State University. HUM-HIST-EL-130

ისტორიული აზრის განვითარების ეტაპები. ლექცია 14; ნაწილი 4. დავით მალაზონია. Ilia State University. HUM-HIST-EL-130

ისტორიული აზრის განვითარების ეტაპები. ლექცია 14; ნაწილი 5. დავით მალაზონია. Ilia State University. HUM-HIST-EL-130

Be Sociable, Share!

Post a Comment