მაკროეკონომიკა. ლექცია 6. ინფლაცია:მისი მიზეზები და დანახარჯები. შორენა მაღლაკელიძე. Ilia State University, SOC-SOC-EL-129

Description:

ლექცია 6. ნაწილი 1

ლექცია 6. ნაწილი 2

ლექცია 6. ნაწილი 3

ლექცია 6. ნაწილი 4

Be Sociable, Share!

Post a Comment