საქართველოს ისტორია (პედაგოგებისათვის). ლექცია 11. დავით მალაზონია. Ilia State University. EDU-ELTE/SOC-EL 102

Description:

საქართველოს ისტორია (პედაგოგებისათვის). ლექცია 11, ნაწილი 1. დავით მალაზონია. Ilia State University. EDU-ELTE/SOC-EL 102

საქართველოს ისტორია (პედაგოგებისათვის). ლექცია 11, ნაწილი 2. დავით მალაზონია. Ilia State University. EDU-ELTE/SOC-EL 102

საქართველოს ისტორია (პედაგოგებისათვის). ლექცია 11, ნაწილი 3. დავით მალაზონია. Ilia State University. EDU-ELTE/SOC-EL 102

საქართველოს ისტორია (პედაგოგებისათვის). ლექცია 11, ნაწილი 4. დავით მალაზონია. Ilia State University. EDU-ELTE/SOC-EL 102

 

საქართველოს ისტორია (პედაგოგებისათვის). ლექცია 11, ნაწილი 5. დავით მალაზონია. Ilia State University. EDU-ELTE/SOC-EL 102

საქართველოს ისტორია (პედაგოგებისათვის). ლექცია 11, ნაწილი 6. დავით მალაზონია. Ilia State University. EDU-ELTE/SOC-EL 102

საქართველოს ისტორია (პედაგოგებისათვის). ლექცია 11, ნაწილი 7. დავით მალაზონია. Ilia State University. EDU-ELTE/SOC-EL 102

Be Sociable, Share!

Post a Comment