მეტაფოროლოგია. ლექცია მერვე.თამარ ლომიძე.D-008-2-0346

Description:

მეტაფოროლოგია.ნაწილი პირველი.თამარ ლომიძე.Ilia State University

მეტაფოროლოგია.ნაწილი მეორე.თამარ ლომიძე.Ilia State University

მეტაფოროლოგია.ნაწილი მესამე.თამარ ლომიძე.Ilia State University

მეტაფოროლოგია.ნაწილი მეოთხე.თამარ ლომიძე.Ilia State University

 

Be Sociable, Share!

Post a Comment