ლიტერატურული ტექსტის ანალიზი.ნაწილი მეშვიდე.თამარ ლომიძე.HUM-LIT-EL 101.

Description:

ლიტერატურული ტექსტის ანალიზი.ნაწილი პირველი.თამარ ლომიძე.Ilia State University

ლიტერატურული ტექსტის ანალიზი.ნაწილი მეორე.თამარ ლომიძე.Ilia State University

ლიტერატურული ტექსტის ანალიზი.ნაწილი მესამე.თამარ ლომიძე.Ilia State University

ლიტერატურული ტექსტის ანალიზი.ნაწილი მეოთხე.თამარ ლომიძე.ILia State University

Be Sociable, Share!

Post a Comment