განათლების ეკონომიკა. ლექცია 5. სახელმწიფოს როლი განათლებაში. შორენა მაღლაკელიძე. Ilia State University, M003-2-03796

Description:

ლექცია 5. ნაწილი 1

ლექცია 5. ნაწილი 2

ლექცია 5. ნაწილი 3

ლექცია 5. ნაწილი 4

Be Sociable, Share!

Post a Comment