საბჭოთა სახელმწიფოს ისტორია. ლექცია 14, დავით მალაზონია. Ilia State University. HUM-HIST-EL-113

Description:

საბჭოთა სახელმწიფოს ისტორია. ლექცია 14, ნაწილი-1. დავით მალაზონია. Ilia State University. HUM-HIST-EL-113

საბჭოთა სახელმწიფოს ისტორია. ლექცია 14, ნაწილი-2. დავით მალაზონია. Ilia State University. HUM-HIST-EL-113

საბჭოთა სახელმწიფოს ისტორია. ლექცია 14, ნაწილი-3. დავით მალაზონია. Ilia State University. HUM-HIST-EL-113

საბჭოთა სახელმწიფოს ისტორია. ლექცია 14, ნაწილი-4 დავით მალაზონია. Ilia State University. HUM-HIST-EL-113

საბჭოთა სახელმწიფოს ისტორია. ლექცია 14, ნაწილი-5. დავით მალაზონია. Ilia State University. HUM-HIST-EL-113

Be Sociable, Share!

Post a Comment