საბჭოთა სახელმწიფოს ისტორია. ლექცია 15, დავით მალაზონია. Ilia State University. HUM-HIST-EL-113

Description:

საბჭოთა სახელმწიფოს ისტორია. ლექცია 15, ნაწილი-1. დავით მალაზონია. Ilia State University. HUM-HIST-EL-113

საბჭოთა სახელმწიფოს ისტორია. ლექცია 15, ნაწილი-2. დავით მალაზონია. Ilia State University. HUM-HIST-EL-113

საბჭოთა სახელმწიფოს ისტორია. ლექცია 15, ნაწილი-3. დავით მალაზონია. Ilia State University. HUM-HIST-EL-113

საბჭოთა სახელმწიფოს ისტორია. ლექცია 15, ნაწილი-4. დავით მალაზონია. Ilia State University. HUM-HIST-EL-113

საბჭოთა სახელმწიფოს ისტორია. ლექცია 15, ნაწილი-5. დავით მალაზონია. Ilia State University. HUM-HIST-EL-113

საბჭოთა სახელმწიფოს ისტორია. ლექცია 15, ნაწილი-6. დავით მალაზონია. Ilia State University. HUM-HIST-EL-113

Be Sociable, Share!

Post a Comment