მეტაფოროლოგია. ლექცია მეცამეტე. თამარ ლომიძე.D-008-2-0346

Description:

მეტაფოროლოგია.ნაწილი პირველი. თამარ ლომიძე.Ilia State University

მეტაფოროლოგია.ნაწილი მეორე. თამარ ლომიძე.Ilia State University

მეტაფოროლოგია.ნაწილი მესამე. თამარ ლომიძე.Ilia State University

მეტაფოროლოგია.ნაწილი მეოთხე. თამარ ლომიძე.Ilia State University

 

Be Sociable, Share!

Post a Comment