დისკრეტული მათემატიკის ზოგიერთი საკითხი. 2 ლექცია. წრფივი დაპროგრამება – გეომეტრიული ამოხსნა. გიორგი რაქვიაშვილი. Ilia State University. M’004-2-04314

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment