თანამედროვე სოციოლოგიური თეორიები, ლექცია 4, ანა კირვალიძე, Ilia State University

Description:

 

თანამედროვე სოციოლოგიური თეორიები, ლექცია 4, პიერ ბურდიეს სოციოლოგიური თეორია;  ანა კირვალიძე, Ilia State University

Be Sociable, Share!

Post a Comment