ლიტერატურათმცოდნეობის მეთოდები.ლექცია მერვე.თამარ ლომიძე.M-008-2-0321

Description:

ლიტერატურათმცოდნეობის მეთოდები.ნაწილი პირველი.თამარ ლომიძე.Ilia State University

ლიტერატურათმცოდნეობის მეთოდები.ნაწილი მეორე.თამარ ლომიძე.Ilia State University

ლიტერატურათმცოდნეობის მეთოდები.ნაწილი მესამე.თამარ ლომიძე.Ilia State University

ლიტერატურათმცოდნეობის მეთოდები.ნაწილი მეოთხე.თამარ ლომიძე.Ilia State University

 

 

Be Sociable, Share!

Post a Comment