ლიტერატურათმცოდნეობის მეთოდები. ლექცია მეთორმეტე. თამარ ლომიძე.M-008-2-0321.

Description:

ლიტერატურათმცოდნეობის მეთოდები. ნაწილი პირველი. თამარ ლომიძე.Ilia State University

ლიტერატურათმცოდნეობის მეთოდები. ნაწილი მეორე. თამარ ლომიძე.Ilia State University

ლიტერატურათმცოდნეობის მეთოდები. ნაწილი მესამე.თამარ ლომიძე.Ilia State University

ლიტერატურათმცოდნეობის მეთოდები. ნაწილი მეოთხე., თამარ ლომიძე.Ilia State University

 

 

Be Sociable, Share!

Post a Comment