თანამედროვე სოციოლოგიური თეორიები, ლექცია 6, პოსტმოდერნული სოციალური თეორია,, ანა კირვალიძე, Ilia State University

Description:

 

თანამედროვე სოციოლოგიური თეორიები, ლექცია 6, პოსტმოდერნული სოციალური თეორია,, ანა კირვალიძე, Ilia State University

Be Sociable, Share!

Post a Comment