ლიტერატურული ტექსტის ანალიზი.ლექცია მეთერთმეტე.თამარ ლომიძე.HUM-LIT-EL 101

Description:

ლიტერატურული ტექსტის ანალიზი.ნაწილი პირველი.თამარ ლომიძე.HUM-LIT-EL 101

ლიტერატურული ტექსტის ანალიზი.ნაწილი მეორე.თამარ ლომიძე.HUM-LIT-EL 101

ლიტერატურული ტექსტის ანალიზი.ნაწილი მესამე.თამარ ლომიძე.HUM-LIT-EL 101

ლიტერატურული ტექსტის ანალიზი.ნაწილი მეოთხე. თამარ ლომიძე.HUM-LIT-EL 101

Be Sociable, Share!

Post a Comment