ჩრდილო კავკასიის ხალხის ისტორია და კულტურა.ლექცია 5.ვლადიმერ კიკილაშვილი.Ilia State University

Description:

ჩრდილო კავკასიის ხალხის ისტორია და კულტურა.ლექცია 5 ნაწილი 1

ჩრდილო კავკასიის ხალხის ისტორია და კულტურა.ლექცია 5 ნაწილი 2

ჩრდილო კავკასიის ხალხის ისტორია და კულტურა.ლექცია 5 ნაწილი 3

 

Be Sociable, Share!

Post a Comment