დროის მენეჯმენტი, ლექცია 1, არჩილ გამზარდია, Ilia State University

Description:

დროის მენეჯმენტი, ლექცია 1, ნაწილი 1, არჩილ გამზარდია,  Ilia State University

დროის მენეჯმენტი, ლექცია 1, ნაწილი 2, არჩილ გამზარდია,  Ilia State University

Be Sociable, Share!

Post a Comment