დროის მენეჯმენტი, ლექცია 3, არჩილ გამზარდია, Ilia State University

Description:

დროის მენეჯმენტი, ლექცია 3, ნაწილი 1;  არჩილ გამზარდია, Ilia State University

დროის მენეჯმენტი, ლექცია 3,  ნაწილი 2; არჩილ გამზარდია, Ilia State University

დროის მენეჯმენტი, ლექცია 3, ნაწილი 3; არჩილ გამზარდია, Ilia State University

Be Sociable, Share!

Post a Comment