დროის მენეჯმენტი, ლექცია 4, არჩილ გამზარდია, Ilia State University

Description:

დროის მენეჯმენტი, ლექცია 4, ნაწილი1; არჩილ გამზარდია, Ilia State University

დროის მენეჯმენტი, ლექცია 4,  ნაწილი 2; არჩილ გამზარდია, Ilia State University

დროის მენეჯმენტი, ლექცია 4, ნაწილი 3;  არჩილ გამზარდია, Ilia State University

Be Sociable, Share!

Post a Comment