დროის მენეჯმენტი, ლექცია 5, არჩილ გამზარდია, Ilia State University

Description:

დროის მენეჯმენტი, ლექცია 5, ნაწილი 1;  არჩილ გამზარდია, Ilia State University

დროის მენეჯმენტი, ლექცია 5, ნაწილი 2; არჩილ გამზარდია, Ilia State University

დროის მენეჯმენტი, ლექცია 5,  ნაწილი 3; არჩილ გამზარდია, Ilia State University

Be Sociable, Share!

Comments (1)

  1. bachia says:

    miuxedavad imisa rom ragac drois menejments ver davukavshire es yvelaze saintereso mosasmeni iyo tuki rame devs tqven leqciebshi

Post a Comment