დროის მენეჯმენტი, ლექცია 6, არჩილ გამზარდია, Ilia State University

Description:

დროის მენეჯმენტი, ლექცია 6,  ნაწილი1; არჩილ გამზარდია, Ilia State University

დროის მენეჯმენტი, ლექცია 6, ნაწილი 2;  არჩილ გამზარდია, Ilia State University

დროის მენეჯმენტი, ლექცია 6, ნაწილი 3;  არჩილ გამზარდია, Ilia State University

Be Sociable, Share!

Post a Comment