დროის მენეჯმენტი, ლექცია 7, არჩილ გამზარდია, Ilia State University

Description:

დროის მენეჯმენტი, ლექცია 7, ნაწილი 1;  არჩილ გამზარდია, Ilia State University

დროის მენეჯმენტი, ლექცია 7, ნაწილი 2/3; არჩილ გამზარდია, Ilia State University

Be Sociable, Share!

Post a Comment