დროის მენეჯმენტი, ლექცია 8, არჩილ გამზარდია, Ilia State University

Description:

დროის მენეჯმენტი, ლექცია 8,  ნაწილი 1; არჩილ გამზარდია, Ilia State University

დროის მენეჯმენტი, ლექცია 8,  ნაწილი 2; არჩილ გამზარდია, Ilia State University

დროის მენეჯმენტი, ლექცია 8, ნაწილი 3; არჩილ გამზარდია, Ilia State University

Be Sociable, Share!

Post a Comment