დროის მენეჯმენტი, ლექცია 9, არჩილ გამზარდია, Ilia State University

Description:

დროის მენეჯმენტი, ლექცია 9, ნაწილი1; არჩილ გამზარდია, Ilia State University

დროის მენეჯმენტი, ლექცია 9, ნაწილი2; არჩილ გამზარდია, Ilia State University

დროის მენეჯმენტი, ლექცია 9, ნაწილი3; არჩილ გამზარდია, Ilia State University

Be Sociable, Share!

Post a Comment