დროის მენეჯმენტი, ლექცია 10, არჩილ გამზარდია, Ilia State University

Description:

დროის მენეჯმენტი, ლექცია 10, ნაწილი1;არჩილ გამზარდია, Ilia State University

დროის მენეჯმენტი, ლექცია 10, ნაწილი2; არჩილ გამზარდია, Ilia State University

დროის მენეჯმენტი, ლექცია 10, ნაწილი3; არჩილ გამზარდია, Ilia State University

Be Sociable, Share!

Post a Comment