ბიზნესის საფუძვლები, ლექცია 3, გიორგი აბაშიშვილი, Ilia State Univesity

Description:

ბიზნესის საფუძვლები, ლექცია 3, ნაწილი 1; გიორგი აბაშიშვილი, Ilia State Univesity

ბიზნესის საფუძვლები, ლექცია 3, ნაწილი 2; გიორგი აბაშიშვილი, Ilia State Univesity

ბიზნესის საფუძვლები, ლექცია 3, ნაქილი 3; გიორგი აბაშიშვილი, Ilia State Univesity

ბიზნესის საფუძვლები, ლექცია 3, ნაქილი 4; გიორგი აბაშიშვილი, Ilia State Univesity

Be Sociable, Share!

Post a Comment