ბიზნესის საფუძვლები, ლექცია 4, გიორგი აბაშიშვილი, Ilia State Univesity

Description:

ბიზნესის საფუძვლები, ლექცია 4, ნაწილი 1; გიორგი აბაშიშვილი, Ilia State Univesity

ბიზნესის საფუძვლები, ლექცია 4, ნაწილი 2; გიორგი აბაშიშვილი, Ilia State Univesity

ბიზნესის საფუძვლები, ლექცია 4, ნაწილი 3; გიორგი აბაშიშვილი, Ilia State Univesity

Be Sociable, Share!

Post a Comment