სამართლის ფაკულტეტის კონფერენცია 6

Description:

დარეჯან ბიძინაშვილი, თემა: პოლიტიკური რეპრესიის მსხვერპლად აღიარებული პირისათვის და მისი პირველი რიგი მემკვიდრეებისათვის ფულადი კომპენსაციის გაცემა (ხელმძღვანელი პროფ. გიორგი გ. თუმანიშვილი);

Be Sociable, Share!

Post a Comment