სამართლის ფაკულტეტის კონფერენცია 5

Description:

გვანცა ჭიკაიძე, თემა: ადამიანის სიცოცხლე, როგორც კერძოსამართლებრივი ხელშეკრულების ობიექტი (ხელმძღვანელი პროფ. გიორგი გ. თუმანიშვილი)

Be Sociable, Share!

Post a Comment