მემკვიდრეობის სამართალი, ლექცია 1

Description:

ამირან მეშველიშვილი,  მემკვიდრეობის სამართალი. ლექცია 1, ნაწილი 2

ამირან მეშველიშვილი, მემკვიდრეობის სამართალი. ლექცია 1, ნაწილი 3

Be Sociable, Share!

Post a Comment