ფრენშაიზინგი, ნინო პეპანაშვილი / Franchising, Nino Pepanashvili

Description:
ნინო პეპანაშვილი / Nino Pepanashvili
ჯ.ვაშინგტონის სამართლის სახლი / G.washington Law House
საქართველო--აშშ სტრატეგიული თანამშრომლობისა და
დემოკრატიული მმართველობის ფონდი / Georgia-USA Strategic Collaboration and Good Governance Foundation (GEORGIA-USA SCGF)
http://www.youtube.com/watch?v=GPaiMFPQ1a4
Th.Roosevelt Presidential Library at GEORGIA-USA SCGF / პრეზიდენტ თ.რუზველტის ბიბლიოთეკა

23/10/2012
Be Sociable, Share!

Post a Comment