დავების მოგვარების ალტერნატიული მექანიზმები საერთაშორისო სამართალში.ლექცია 1

Description:

პაკაცოშვილი მიხაელ, ჯავახაძე დავით.  დიპლომატიური მექანიზმები. ლექცია 1. ნაწილი 1

პაკაცოშვილი მიხაელ, ჯავახაძე დავით.  დიპლომატიური მექანიზმები. ლექცია 1. ნაწილი 2

 

Be Sociable, Share!

Post a Comment