დავების მოგვარების ალტერნატიული მექანიზმები საერთაშორისო სამართალში. ლექცია 3

Description:

პაკაცოშვილი მიხაელ,  ჯავახაძე დავით. საინვესტიციო დავების გადაჭრა. ნაწილი 1

პაკაცოშვილი მიხაელ,  ჯავახაძე დავით. საინვესტიციო დავების გადაჭრანაწილი 2

Be Sociable, Share!

Post a Comment