საერთაშორისო სახელშეკრულებო სამართალი. ლექცია 3

Description:

დათქმების დეფინიცია. ნინო აბრამიშვილი. ლექცია 3, ნაწილი 1

დათქმების რეჟიმი. ნინო აბრამიშვილი. ლექცია 3, ნაწილი 2

დათქმების რეჟიმი. ნინო აბრამიშვილი. ლექცია 3, ნაწილი 3

დათქმების რეჟიმი. ნინო აბრამიშვილი. ლექცია 3, ნაწილი 4

Be Sociable, Share!

Post a Comment