საერთაშორისო სახელშეკრულებო სამართალი. ლექცია 2

Description:

ხელშეკრულების დადების უფლება მოსილება. ნინო აბრამიშვილი. ლექცია 2

ხელშეკრულების დადება. ნინო აბრამიშვილი. ლექცია 2, ნაწილი 2

ხელშეკრულების დადება. ნინო აბრამიშვილი. ლექცია2, ნაწილი 3

ხელშეკრულების დადება. ნინო აბრამიშვილი. ლექცია 2, ნაწილი 4

ხელშეკრულების მიღება. ნინო აბრამიშვილი. ლექცია2, ნაწილი 5

 

 

Be Sociable, Share!

Post a Comment