საკორპორაციო სამართალი და კორპორაციული მართვა. ლექცია 1

Description:

კორპორაციული მართვის პრინციპები. ლექცია 1, ნაწილი 1. თამარ გარდაფხაძე

კორპორაციული მართვის პრინციპები. ლექცია 1. ნაწილი 2. თამარ გარდაფხაძე

კორპორაციული მართვის პრინციპები. ლექცია 1. ნაწილი 3. თამარ გარდაფხაძე

Be Sociable, Share!

Post a Comment