უმაღლესი ალგებრა და ანალიზური გეომეტრია. 2012-2013 წწ. 8 ლექცია. დეტერმინანტების თვისებები. გიორგი რაქვიაშვილი. Ilia State University. MATH GEN 103

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment