სამართლის შესავალი. სამართალშემოქმედება. ლექცია 8

Description:

ალექსანდრე კუპრავა. სამართლის შესავალი. სამართალშემოქმედება. ლექცია 8. ნაწილი 1

ალექსანდრე კუპრავა. სამართლის შესავალი. სამართალშემოქმედება. ლექცია 8. ნაწილი 2

Be Sociable, Share!

Post a Comment