ზურაბ სანიკიძე ლექცია 2

Description:

ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის პრინციპები საერთაშორისო სამართალში. ლექცია 2. ნაწილი 1

ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის პრინციპები საერთაშორისო სამართალში. ლექცია 2. ნაწილი 2

ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის პრინციპები საერთაშორისო სამართალში. ლექცია 2. ნაწილი 3

ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის პრინციპები საერთაშორისო სამართალში. ლექცია 2. ნაწილი 4

Be Sociable, Share!

Post a Comment