ზურაბ სანიკიძე ლექცია 3

Description:

ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის პრინციპები საერთაშორისო სამართალში. ლექცია3. ნაწილი 1

ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის პრინციპები საერთაშორისო სამართალში. ლექცია 3. ნაწილი 2

ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის პრინციპები საერთაშორისო სამართალში. ლექცია 3. ნაწილი 3

ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის პრინციპები საერთაშორისო სამართალში. ლექცია 3. ნაწილი 4

Be Sociable, Share!

Post a Comment