საკუთრების უფლება; ლექცია 1

Description:

კურსი :საკუთრების უფლება
ლექცია: საცხოვრებელი სადგომით სარგებლობისას წარმოშობილი ურთიერთობები
ხელმძღვანელი: ალეკო ნაჭყებია

Be Sociable, Share!

Post a Comment