საერთაშორისო ბიზნეს ორგანიზაციები, ლექცია 1.0

Description:

პაპუნა პაპიაშვილი, საერთაშორისო ბიზნეს ორგანიზაციები, ლექცია 1.0, სალექციო კურსის აღწერა, საერთაშორისო ორგანიზაციების მთავარი კლასიფიკატორები

 

Be Sociable, Share!

Post a Comment