პირველყოფილი საზოგადოების ისტორია, ლექცია 1, ნაწილი 1, პაატა ბუხრაშვილი, Ilia state University, Hum, Hist, El 103

Description:
YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.