ისტორიის შესავალი, ლექცია 3, ნაწილი 5, პაატა ბუხრაშვილი, Ilia state University, Hum, Hist, El 101

Description:
YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.