ინტეგრალური განტოლებები I. ლექცია 7. ნაწილი 4. მახასიათებელი რიცხვები და საკუთრივი ფუნქციები. მერაბ სვანაძე. Ilia State University. MAT-GEN-112

Description:
Be Sociable, Share!

Comments are closed.