ატმოსფერო იონოსფერული კავშირები, ლექცია 4, გოდერძი დიდებულიძე, Ilia State University D00-2-04308

Description:
YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.