ხელოვნების ფსიქოლოგია, ნაწილი 6ა, რუსუდან მირცხულავა Ilia State University SOC PSYC EL 105

Description:
YouTube Preview Image

ხელოვნების ფსიქოლოგიის წანამძღვრები ჩ. ლომბროზოს “ხელოვნების ფსიქიატრიული თეორია”

Be Sociable, Share!

Comments are closed.