იონოსფეროს ფიზიკა, ლექცია 3, გოდერძი დიდებულიძე, Ilia State University M004-2-04255

Description:
YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.